Jag vet inte

Tydligen anses jag vara helt tappad för att jag tycker att provokation i jämställdhetsdebatten(!) leder till något positivt. Tack vare Zara Larsson har det blivit så otroligt mycket diskussioner kring feminism och är inte det det bästa som kan hända? Att vi faktiskt har en pågående debatt hela tiden, överallt, alltifrån sociala medier, tidningar, lektioner och med sina vänner som skapar åsikter och reaktioner. En slags frustration som kan leda till föränding och förbättring. Om man läser på wikipedia definitionen av provokation så handlar det om att "medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen avses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade, som annars hade förblivit dolda eller förnekade". Men jag vet inte, det kanske är fel? Det kanske är fel att provocera och få fram de dolda eller förnekade åsikterna kring ämnet? Det kanske är fel att driva denna debatten framåt på detta sättet och göra så att den inte berörs mer än nödvändigt? Jag vet inte. Vad jag vet däremot att jag inte vill att det ska ta 75år innan kvinnor inte ska behöva jobba gratis i 82 dagar varje år jämfört med män. Vad jag vet är att jag inte vill bli arbetslös bara för att det råkar vara jag som ska bära på ett barn i nio månader och inte min man. Vad jag vet är att jag önskar att mina barn inte ska behöva växa upp i en värld där de behandlas olika pga kön eller måste passa in i samhällets normer för att vara accepterade. Och om det innebär att någon måste provocera fram dessa förändringar så tänker jag inte vara den som säger emot.